Animed

Nasz nowy pacjent

Nasz nowy pacjent, zdjęcia dzieli 12 godzin intensywnego leczenia. Szczenię lisa wczoraj w nocy potrącone przez samochód. Na szczęście dobrzy ludzie przywieźli lisa do lecznicy. Na szczęście obrzęk płuc i wstrząs ustąpiły po podaniu leków. Pamiętajcie, w przypadku potrącenia zwierzęcia kierowca ma obowiązek udzielenia mu pomocy, a w przypadku braku takiej możliwości poinformowania odpowiednich służb, […]

  Facebook